Empty Empty
Munja
Empty
Empty
Empty
Empty
Header
Empty
Empty
Empty

Consulting

Bio katoen wordt op milieuvriendelijke manier gesponnen. De stof wordt met biologisch afbreekbare middelen veredeld en mechanisch voorgekrompen. De verven zijn vrij van zware metalen. Daardoor is bio katoen vrij van schadelijke stoffen en daarmee de ideale oplossing voor een gevoelige huid.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty