Empty Empty
Munja
Empty
Empty
Empty
Empty
Header
Empty
Empty
Empty

Bio katoen

Iedereen kent katoen als een prettig draagbare, ‘natuurlijke’ vezel. Voor biokatoen worden productiemethoden gebruikt die ecologisch en sociaal verantwoord zijn: er worden geen landbouwchemicaliën of kunstmest gebruikt. In plaats daarvan werkt men met wisselgewassen, het afwisselen van katoen met een ander gewassoorten om uitputting van de bodem te voorkomen. Ook worden er geen insecticiden gebruikt; in plaats daarvan zet men natuurlijke vijanden van de plaaginsecten in voor de bescherming van het gewas.

De overschakeling naar biokatoen komt ook de gezondheid van de katoenboeren ten goede. Gevaarlijke pesticiden worden niet gebruikt, waardoor de locale bevolking niet meer wordt blootgesteld aan giftige stoffen. Dankzij de biologische landbouw verbetert de kwaliteit van het grondwater en het drinkwater voor mens en dier.
Bio katoen wordt op milieuvriendelijke manier gesponnen. De stof wordt met biologisch afbreekbare middelen veredeld en mechanisch voorgekrompen. De verven zijn vrij van zware metalen. Daardoor is bio katoen vrij van schadelijke stoffen en daarmee de ideale oplossing voor een gevoelige huid.
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty