Empty Empty
Munja
Empty
Empty
Empty
Empty
Header
Empty
Empty
Empty

Certificering

Munja wil grenzen verleggen op het gebied van ecologisch en ethisch verantwoorde productie, logistiek, distributie en marketing. Daarom streven we ernaar onze hele productieketen te certificeren. Hiervoor werken we samen met een onafhankelijke stichtingen die ons en onze partners controleert en helpt verbeteringen door te voeren. Deze stichting ziet erop toe dat alle partijen zich strikt houden aan de overeengekomen procedures en afspraken. Munja kan daardoor nauwkeurig verantwoorden hoe haar producten tot stand zijn gekomen en als bewijs daarvan het certificaat van deze stichting overleggen.
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty