Empty Empty
Munja
Empty
Empty
Empty
Empty
Header
Empty
Empty
Empty

Algemene voorwaarden

Disclaimer
Door de Munja-site op te roepen en te gebruiken, gaat u zonder voorbehoud akkoord met onderstaande voorwaarden. Voor gebruik van de Munja-site geldt naast dit beleid de van toepassing zijnde wetgeving.
Copyright© Munja

INHOUD
De Munja-site bevat informatie over Munja-producten en Munja-promotieprogramma's. De Munja-producten die op deze site aan de orde komen zijn alleen leverbaar in Europa en de promotiecampagnes gelden uitsluitend voor die landen waar in de campagne naar verwezen wordt.

Alle informatie op deze site dient uitsluitend ter informatie. Deze informatie op deze site mag niet worden gezien als vervanging van de informatie die een erkende Munja-verkooppunt u kan verstrekken.

De informatie op deze site is zo compleet mogelijk. Munja behoudt zich echter het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen door te voeren voor wat betreft modellen, uitrusting, specificaties en beschikbaarheid.

PRIJZEN VAN MUNJA-PRODUCTEN
De prijsinformatie op deze Munja-site dient uitsluitend ter informatie en geldt niet als een concreet aanbod voor de verkoop van Munja-producten. De prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen die kunnen afwijken van de prijzen die door de erkende Munja-dealer worden gehanteerd. Voor de verkoop van elk Munja-product gelden de voorwaarden die worden vastgelegd in de individuele verkoopovereenkomst.

GEBRUIK VAN COOKIES
Munja maakt gebruik van cookies om uw gebruik van de Munja-site te volgen zodat Munja de activiteiten van de gebruikers kan registreren en de site kan evalueren en verbeteren, zodat u er nog meer profijt van kunt hebben. Munja registreert geen individuele informatie van gebruikers en bewaart deze dus ook niet. U kunt uw browser zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u gewaarschuwd wordt als er cookies worden verstuurd.

BESCHERMING PERSOONLIJKE GEGEVENS
Alle persoonlijke gegevens die u aan Munja via de Munja-site verstrekt, zullen door Munja uitsluitend gebruikt worden om de service van Munja aan u te verbeteren. Munja zal alles in het werk stellen het verzamelen, versturen en bewaren van persoonlijke gegevens te laten verlopen op een manier die past bij de aard van dergelijke gegevens. Munja zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om u ongevraagd informatie toe te sturen noch zullen de gegevens zonder uw toestemming worden verstrekt of verkocht aan derden.

Hoewel Munja niet verplicht is de door de gebruikers van de Munja-site verstrekte informatie te controleren en niet verantwoordelijk is voor deze informatie, behoudt Munja zich het recht voor dat van tijd tot tijd toch te doen en informatie zonder opgave van redenen te verwijderen.

COPYRIGHT
Alle informatie in deze site wordt beschermd door copyright. De informatie, tekst, foto's en grafische afbeeldingen mag u uitsluitend gebruiken voor persoonlijke doeleinden en deze mogen niet worden gereproduceerd, gewijzigd, doorgezonden, geautoriseerd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Munja.

HANDELSMERKEN
Alle handelsmerken, logo's en servicesymbolen op deze site zijn eigendom van Munja Nederland of derden. Het is verboden deze te gebruiken, te downloaden, te kopiëren of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Munja Nederland of de desbetreffende derde, indien van toepassing.

HYPERLINKS
De Munja-site kan hypertext links bevatten die verwijzen naar andere internet-sites die geheel los staan van deze site. Munja is niet verantwoordelijk en staat niet garant voor de juistheid , de compleetheid of de authenticiteit van de informatie op de sites waar de hypertext naar verwijst of andere internet-sites. Het bezoeken van sites die gelinked zijn aan de Munja-site gebeurt op eigen risico.

GEEN VERANTWOORDELIJKHEID NOCH GARANTIE VOOR JUISTHEID
Hoewel alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze site correct is, kan Munja niet garant staan voor de juistheid en draagt Munja geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, de compleetheid of de authenticiteit van de informatie op deze site. Deze site en alle informatie en materialen die deze site bevat, worden aan u "zonder meer" ter beschikking gesteld zonder impliciete of expliciete garantie.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Munja wijst expliciet alle aansprakelijkheid af voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolgschade en andere schade die het gevolg is of in welke vorm dan ook iets te maken heeft met uw bezoek aan of gebruik van de Munja-site, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens of schade aan uw computer als gevolg van virussen of het vertrouwen dat u stelt in de informatie die u via deze Munja-site heeft ingewonnen.

AANPASSEN VAN HET BELEID
Munja behoudt zich het recht voor haar beleid aan te passen zodra zakelijke belangen dat noodzakelijk maken en verzoekt u daarom geregeld kennis te nemen van de inhoud van deze pagina.

Bel voor meer informatie over Munja 0418-680772
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty